ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਇਸ ਸਾਈਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਹੁੰਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. . "ਸਹਿਮਤ" ਬਟਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚਓਟਾ ਵਾਰਡ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ.

ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ l

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ

ਬਜਟ / ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੀਵਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਰੀਵਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ

ਰੀਵਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟPDF

ਰੀਵਾ ਤੀਜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਰੀਵਾ ਤੀਜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾPDF

ਰੀਵਾ XNUMX ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੀਵਾ XNUMX ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੀਵਾ XNUMX ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟPDF

ਰੀਵਾ XNUMX ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੀਵਾ XNUMX ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟPDF

ਰੀਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ (FY31) ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੀਵਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੀਵਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨPDF

ਰੀਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੀਵਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟPDF

FY30 ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

30 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

30 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨPDF

30 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟ

30 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟPDF

FY29 ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

29 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

29 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨPDF

29 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟ

29 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟPDF

FY28 ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

28 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

28 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨPDF

28 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟ

28 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟPDF

FY27 ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

27 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

27 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨPDF

27 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟ

27 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟPDF

FY26 ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

26 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

26 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨPDF

26 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟ

26 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟPDF

FY25 ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

25 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

25 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨPDF

25 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟ

25 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟPDF

FY24 ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

24 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

24 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨPDF

24 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟ

24 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟPDF

FY23 ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

23 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

23 ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨPDF

23 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟ

23 ਬਿਜਨਸ ਰਿਪੋਰਟPDF